Search form

2 โครินธ์ 3:7

7แต่​ถ้า​ก๋าน​ฮับใจ๊​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย ตี้​ได้​เขียน​ไว้​บน​แผ่น​หิน ยัง​มา​กับ​รัศมี​ของ​พระเจ้า (​เถิงแม้​จะ​เป๋น​รัศมี​ตี้​จ๋าง​หาย​ไป​) จ๋น​เยียะ​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ผ่อ​หน้า​ของ​โมเสส​บ่ได้ ย้อน​รัศมี​นั้น​อยู่​บน​หน้า​ของ​ต้าน