Search form

2 โครินธ์ 4

อุ่ง​สมบัติ​อัน​ล้ำก้า

1ย้อน​จาอี้​เฮา​จึง​บ่หมด​ก๋ำลังใจ๋ ย้อน​ว่า​พระเจ้า​เมตต๋า​มอบหมาย​หื้อ​เฮา​เยียะ​ก๋าน​นี้ 2แล้ว​เฮา​ก็​บ่ได้​ใจ๊​วิธี​ตี้​ลับๆ ซ่อนๆ ตี้​น่า​ละอาย​กู้​อย่าง เฮา​บ่ใจ๊​วิธี​จุล่าย กับ​บ่ได้​บิดเบือน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ไป แต่​เฮา​บอก​ความ​จริง เฮา​เยียะ​จาอี้​ต่อหน้า​พระเจ้า เปื้อ​ยืนยัน​ใน​จิต​สำนึก​ของ​กู้​คน​หื้อ​ฮู้​ว่า เฮา​เป๋น​คน​จาใด 3แต่​ถ้า​ข่าวดี​ตี้​เฮา​บอก​จะ​ถูก​ปิดซ่อน​อยู่​เหมือน​ผ้า​ปิด​หน้า ก็​ปิด​ได้​ก้า​กับ​หมู่​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ฉิบหาย​เต้าอั้น 4พระ​ของ​คน​ยุค​นี้​ ได้​เยียะ​หื้อ​กำกึ๊ด​ของ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​มืดมน​ไป​เหมือน​คน​ต๋าบอด เปื้อ​บ่หื้อ​หมู่​เขา​หัน​แสง​เป่งแจ้ง​ของ​ข่าวดี ข่าวดี​นี้​ก็​คือ​เรื่อง​รัศมี​ของ​พระคริสต์​ผู้​ตี้​เป๋น​ภาพ​สะท้อน​ของ​พระเจ้า 5เฮา​บ่ได้​บอก​เถิง​เรื่อง​ของ​ตั๋วเก่า แต่​เฮา​บอก​ว่า​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​บอก​ว่า​ตั๋ว​เฮา​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​หัน​แก่​พระคริสต์ 6ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​บอก​ว่า “หื้อ​มี​แสง​เป่งแจ้ง​ออก​มา​จาก​ความ​มืด” ก็​เป๋น​องค์​เดียว​กั๋น​กับ​ตี้​ได้​ส่อง​แสง​เป่งแจ้ง​เข้า​มา​ใน​จิตใจ๋​ของ​เฮา เยียะ​หื้อ​เฮา​ฮู้​เถิง​รัศมี​ของ​พระองค์​ตี้​อยู่​บน​หน้า​ของ​พระเยซู​คริสต์

7แต่​เฮา​เป๋น​เหมือน​ไห​ตี้​มี​สมบัติ​อัน​ล้ำก้า​ขนาด​ใส่​ไว้ เปื้อ​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า​ฤทธิ์​อำนาจ​ตี้​ล้ำเลิศ​นั้น​เป๋น​ของ​พระเจ้า บ่ได้​มา​จาก​ตั๋ว​ของ​เฮา 8เฮา​ต้อง​ทน​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ใน​กู้​เรื่อง​อยู่ แต่​เฮา​บ่ถูก​ย่ำ​หื้อ​จ๋น​จ๋ม​ดิน เฮา​หมด​ปั๋ญญา​บ่ฮู้​ว่า​จะ​เยียะ​จาใด​ดี แต่​เฮา​ก็​บ่หมด​หวัง 9เฮา​ถูก​ค่ำ​แต่​ก็​บ่เถิง​กับ​โดน​ละขว้าง เฮา​ถูก​บุบ​ถูก​ตี๋​แต่​ก็​บ่เถิง​กับ​โดน​ฆ่า 10สิ่ง​ตี้​เฮา​ก่ำลัง​ตุ๊กยาก​ลำบาก​นี้ ก็​เหมือน​กับ​เฮา​ก่ำลัง​แบก​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู​ไว้​กับ​ตั๋ว​ของ​เฮา​ตลอด เปื้อ​ว่า​คน​ตังหลาย​จะ​ได้​หัน​จีวิต​ของ​พระเยซู​ผ่าน​ตั๋ว​ของ​เฮา 11ย้อน​หัน​แก่​พระเยซู เฮา​ตี้​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​นี้​จึง​เสี่ยง​จีวิต​กับ​ความ​ต๋าย​อยู่​ตลอด​เวลา เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ได้​หัน​จีวิต​ของ​พระเยซู​ผ่าน​ตั๋ว​ของ​เฮา​ตี้​ต้อง​ต๋าย​นี้ 12จาอั้น จีวิต​ของ​เฮา​ก็​เสี่ยง​ต๋าย​อยู่​ตลอด เปื้อ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ได้​มี​จีวิต

13เฮา​มี​ความ​เจื้อ​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​คน​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ย้อน​ข้าพเจ้า​เจื้อ ข้าพเจ้า​เลย​อู้” เฮา​ก็​เจื้อ​เหมือน​กั๋น เลย​อู้​ไป​ต๋าม​นั้น 14ย้อน​เฮา​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ตวย​กั๋น​กับ​พระเยซู กับ​พระเจ้า​ก็​จะ​ปา​เฮา​กับ​หมู่​ต้าน​มา​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์ 15ย้อน​ว่า​กู้​อย่าง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​เฮา​นี้​ก็​เปื้อ​หัน​แก่​หมู่​ต้าน เปื้อ​ว่า​ยิ่ง​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​เต้าใด​ตี้​ได้ฮับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า ก็​จะ​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​เต้าอั้น​ตี้​จะ​อธิษฐาน​ขอบพระคุณ​พระเจ้า พระองค์​ก็​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ

เฮา​มี​จีวิต​อยู่​โดย​ความ​เจื้อ

16ย้อน​จาอั้น​เฮา​จึง​บ่เกย​ยอม​ก๊าน เถิง​แม้ว่า​ตั๋ว​ตังนอก​ของ​เฮา​ก้อยๆ เสื่อม​สภาพ​ไป แต่​จิตใจ๋​ตัง​ใน​ของ​เฮา​นั้น​ได้ฮับ​ก๋ำลัง​ใหม่​ใน​กู้ๆ วัน 17ย้อน​ว่า​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก​ตี้​หน้อย​เดียว​กับ​อยู่​ได้​บ่เมิน​ของ​เฮา จะ​เยียะ​หื้อ​เฮา​ได้ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป กับ​บ่มี​อะหยัง​มา​เผียบ​ได้ 18เฮา​บ่ได้​จ๋ม​อยู่​กับ​สิ่ง​ตี้​ผ่อ​หัน แต่​เฮา​อยู่​กับ​สิ่ง​ตี้​ผ่อ​บ่หัน ย้อน​ว่า​สิ่ง​ตี้​ผ่อ​หัน​นั้น​อยู่​ได้​บ่เมิน แต่​สิ่ง​ตี้​ผ่อ​บ่หัน​นั้น​คง​อยู่​ตลอด​ไป