Search form

2 โครินธ์ 4:10

10สิ่ง​ตี้​เฮา​ก่ำลัง​ตุ๊กยาก​ลำบาก​นี้ ก็​เหมือน​กับ​เฮา​ก่ำลัง​แบก​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู​ไว้​กับ​ตั๋ว​ของ​เฮา​ตลอด เปื้อ​ว่า​คน​ตังหลาย​จะ​ได้​หัน​จีวิต​ของ​พระเยซู​ผ่าน​ตั๋ว​ของ​เฮา