Search form

2 โครินธ์ 4:11

11ย้อน​หัน​แก่​พระเยซู เฮา​ตี้​ยัง​มี​จีวิต​อยู่​นี้​จึง​เสี่ยง​จีวิต​กับ​ความ​ต๋าย​อยู่​ตลอด​เวลา เปื้อ​คน​ตังหลาย​จะ​ได้​หัน​จีวิต​ของ​พระเยซู​ผ่าน​ตั๋ว​ของ​เฮา​ตี้​ต้อง​ต๋าย​นี้