Search form

2 โครินธ์ 4:13

13เฮา​มี​ความ​เจื้อ​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​คน​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า “ย้อน​ข้าพเจ้า​เจื้อ ข้าพเจ้า​เลย​อู้” เฮา​ก็​เจื้อ​เหมือน​กั๋น เลย​อู้​ไป​ต๋าม​นั้น