Search form

2 โครินธ์ 4:14

14ย้อน​เฮา​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระเยซู​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ตวย​กั๋น​กับ​พระเยซู กับ​พระเจ้า​ก็​จะ​ปา​เฮา​กับ​หมู่​ต้าน​มา​อยู่​ต่อหน้า​พระองค์