Search form

2 โครินธ์ 4:15

15ย้อน​ว่า​กู้​อย่าง​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​เฮา​นี้​ก็​เปื้อ​หัน​แก่​หมู่​ต้าน เปื้อ​ว่า​ยิ่ง​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​เต้าใด​ตี้​ได้ฮับ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า ก็​จะ​มี​คน​จ๋ำนวน​นัก​เต้าอั้น​ตี้​จะ​อธิษฐาน​ขอบพระคุณ​พระเจ้า พระองค์​ก็​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ