Search form

2 โครินธ์ 4:17

17ย้อน​ว่า​ความ​ตุ๊กยาก​ลำบาก​ตี้​หน้อย​เดียว​กับ​อยู่​ได้​บ่เมิน​ของ​เฮา จะ​เยียะ​หื้อ​เฮา​ได้ฮับ​เกียรติ​อัน​ยิ่งใหญ่​ตี้​คง​อยู่​ตลอด​ไป กับ​บ่มี​อะหยัง​มา​เผียบ​ได้