Search form

2 โครินธ์ 4:2

2แล้ว​เฮา​ก็​บ่ได้​ใจ๊​วิธี​ตี้​ลับๆ ซ่อนๆ ตี้​น่า​ละอาย​กู้​อย่าง เฮา​บ่ใจ๊​วิธี​จุล่าย กับ​บ่ได้​บิดเบือน​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ไป แต่​เฮา​บอก​ความ​จริง เฮา​เยียะ​จาอี้​ต่อหน้า​พระเจ้า เปื้อ​ยืนยัน​ใน​จิต​สำนึก​ของ​กู้​คน​หื้อ​ฮู้​ว่า เฮา​เป๋น​คน​จาใด