Search form

2 โครินธ์ 4:3

3แต่​ถ้า​ข่าวดี​ตี้​เฮา​บอก​จะ​ถูก​ปิดซ่อน​อยู่​เหมือน​ผ้า​ปิด​หน้า ก็​ปิด​ได้​ก้า​กับ​หมู่​ตี้​ก่ำลัง​จะ​ฉิบหาย​เต้าอั้น