Search form

2 โครินธ์ 4:5

5เฮา​บ่ได้​บอก​เถิง​เรื่อง​ของ​ตั๋วเก่า แต่​เฮา​บอก​ว่า​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​บอก​ว่า​ตั๋ว​เฮา​เป๋น​ขี้ข้า​ของ​หมู่​ต้าน ย้อน​หัน​แก่​พระคริสต์