Search form

2 โครินธ์ 4:8

8เฮา​ต้อง​ทน​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ใน​กู้​เรื่อง​อยู่ แต่​เฮา​บ่ถูก​ย่ำ​หื้อ​จ๋น​จ๋ม​ดิน เฮา​หมด​ปั๋ญญา​บ่ฮู้​ว่า​จะ​เยียะ​จาใด​ดี แต่​เฮา​ก็​บ่หมด​หวัง