Search form

2 โครินธ์ 5:10

10ย้อน​ว่า​เฮา​กู้​คน​ต้อง​ไป​อยู่​ต่อหน้า​พระคริสต์ เปื้อ​หื้อ​พระองค์​ตัดสิน เปื้อ​แต่​ละ​คน​จะ​ได้ฮับ​สิ่ง​ตี้​สมควร​จะ​ได้ฮับ ต๋าม​ตี้​เฮา​เยียะ​ดี​กาว่า​บ่ดี​ต๋อน​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​นี้