Search form

2 โครินธ์ 5:12

12เฮา​บ่ได้​ยกย่อง​ตั๋ว​เก่า​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​แหม แต่​เฮา​หื้อ​โอกาส​หมู่​ต้าน​ได้​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​เฮา เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​ตอบโต้​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ภูมิใจ๋​แต่​สิ่ง​ตี้​อยู่​ตัง​นอก แตน​ตี้​จะ​เป๋น​สิ่ง​ตี้​อยู่​ตัง​ใน​ใจ๋