Search form

2 โครินธ์ 5:19

19คือ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​คน​ใน​โลก​นี้​มา​คืนดี​กับ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​พระคริสต์ กับ​ยกโต้ษ​บาป​หื้อ​หมู่​เขา กับ​พระองค์​ก็​มอบ​เรื่อง​ก๋าน​คืนดี​นี้​หื้อ​เฮา​เอา​ไป​บอก​หมู่​เขา