Search form

2 โครินธ์ 5:20

20จาอั้น​เฮา​จึง​มา​อู้​แตน​พระคริสต์ เหมือน​กับ​ว่า​พระเจ้า​ขอ​หมู่​ต้าน​ผ่าน​ตาง​เฮา เฮา​จึง​ขอ​วิงวอน​หมู่​ต้าน​แตน​พระคริสต์​หื้อ​หมู่​ต้าน​คืนดี​กับ​พระเจ้า​เต๊อะ