Search form

2 โครินธ์ 5:21

21พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระ​คริสต์​ผู้​ตี้​บ่มี​บาป หื้อ​มี​ส่วน​ใน​บาป​ของ​หมู่​เฮา เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​ได้​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ผ่าน​ตาง​พระองค์