Search form

2 โครินธ์ 5:4

4เฮา​ตี้​อยู่​ใน​เต็นท์​นี้​ก็​ฮู้สึก​อ่อนใจ๋​กับ​ภาระ​ตี้​หนัก เฮา​บ่ได้​อยาก​จะ​ละขว้าง​ตั๋ว​ใน​โลก​นี้​ออก แต่​เฮา​ใค่​นุ่ง​ตั๋ว​ใหม่ เปื้อ​ตั๋ว​ตี้​ต้อง​ต๋าย​นั้น​จะ​ได้ฮับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง​หื้อ​เป๋น​ตั๋ว​ตี้​อยู่​ได้​ตลอด​ไป