Search form

2 โครินธ์ 5:5

5พระเจ้า​เป๋น​ผู้​ตี้​เกียม​เฮา​ไว้​สำหรับ​ก๋าน​เปี่ยนแปลง​นี้ กับ​พระองค์​เป๋น​ผู้​ตี้​หื้อ​พระวิญญาณ​เป๋น​ก้า​มัดจ๋ำ​ของ​สิ่ง​ตี้​พระองค์​สัญญา​ไว้​กับ​เฮา