Search form

2 โครินธ์ 5:9

9จาอั้น เฮา​จึง​ตั้ง​เป้า​ว่า บ่ว่า​เฮา​จะ​อยู่​ใน​ตั๋ว​นี้​ก็​ดี กาว่า​จะ​ไป​จาก​ตั๋ว​นี้​ก็​ดี เฮา​ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ปอใจ๋