Search form

2 โครินธ์ 6:1

1ใน​ฐานะ​ตี้​เฮา​เยียะ​ก๋าน​ฮ่วม​กับ​พระเจ้า เฮา​จึง​ขอ​วิงวอน​หมู่​ต้าน บ่ดี​หื้อ​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​ได้ฮับ​มา​นั้น​เสีย​ประโยชน์​ไป​บ่ดายๆ