Search form

2 โครินธ์ 6:13

13ขอ​หมู่​ต้าน​เยียะ​กับ​เฮา​เหมือน​ตี้​เฮา​เยียะ​กับ​หมู่​ต้าน​พ่อง​เต๊อะ ขอ​เปิดใจ๋​ของ​ต้าน​หื้อ​กว้าง นี่​ข้าพเจ้า​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​เหมือน​ลูก​เหมือน​หลาน​เน่อ