Search form

2 โครินธ์ 6:17

17องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​อู้​ว่า

“จาอั้น หมู่​เจ้า​จง​แยก​ออก​มา​จาก​หมู่​เขา

กับ​ห้าม​ยุ่ง​เกี่ยว​อะหยัง​กับ​สิ่ง​ตี้​เป๋น​มลทิน​ย้อน​บาป

แล้ว​เฮา​จะ​ยอมฮับ​หมู่​เจ้า”