Search form

2 โครินธ์ 6:4

4แต่​ใน​กู้​อย่าง​ตี้​เฮา​เยียะ เฮา​ฮิ​ตี้​จะ​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​หัน​ว่า​เฮา​เป๋น​ผู้​ฮับใจ๊​พระเจ้า โดย​สู้​อดทน​ขนาด​หนัก​ใน​ความ​ตุ๊กยาก ความ​เดือดฮ้อน กับ​ความ​ยาก​ลำบาก