Search form

2 โครินธ์ 6:5

5เฮา​ถูก​เฆี่ยน​ถูก​ตี๋ ถูก​ยับ​เอา​ไป​ขัง​คอก ปะ​กับ​เหตุก๋ารณ์​วุ่นวะ​วุ่นวาย ฮำ​เยียะ​ก๋าน​อย่าง​หนัก อด​หลับ​อด​นอน ตึง​ข้าว​ก็​บ่มี​กิ๋น