Search form

2 โครินธ์ 6:7

7เฮา​อู้​ความ​จริง กับ​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระเจ้า เฮา​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​เป๋น​อาวุธ​ใน​มือ​ซ้าย​ตึง​มือ​ขวา