Search form

2 โครินธ์ 6:8

8ตึง​ใน​ต๋อน​ตี้​มี​คน​หื้อ​เกียรติ กับ​บ่หื้อ​เกียรติ ตึง​ต๋อน​ตี้​มี​คน​ดู​ถูก​ดู​แควน กับ​ยกยอ ตึง​ต๋อน​ตี้​มี​คน​หา​ว่า​จุล่าย แต่​เฮา​อู้​ความ​จริง