Search form

2 โครินธ์ 7:10

10ย้อน​ว่า​ความ​เสียใจ๋​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ต้อง​ก๋าน เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​กลับใจ๋​จาก​บาป เซิ่ง​จะ​นำ​หมู่​ต้าน​ไป​เถิง​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ กับ​จะ​บ่เยียะ​หื้อ​เสียใจ๋ แต่​ความ​เสียใจ๋​อย่าง​ของ​โลก​นั้น​จะ​นำ​หมู่​ต้าน​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​ฝ่าย​จิต​วิญญาณ