Search form

2 โครินธ์ 7:14

14ข้าพเจ้า​ได้​อวด​เรื่อง​ของ​หมู่​ต้าน​หื้อ​เขา​ฟัง กับ​หมู่​ต้าน​ก็​บ่ได้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ขาย​ขี้​หน้า​เลย กู้​สิ่ง​ตี้​เฮา​อู้​กับ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ความ​จริง​จาใด สิ่ง​ตี้​เฮา​อวด​กับ​ทิตัส​ก็​เป๋น​แต๊​จาอั้น​ตวย