Search form

2 โครินธ์ 7:3

3ข้าพเจ้า​บ่ได้​อู้​จาอี้​เปื้อ​จะ​นาบ​โต้ษ​หมู่​ต้าน ย้อน​ข้าพเจ้า​เกย​บอก​แล้ว​ว่า หมู่​ต้าน​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​เฮา จะ​เป๋น​จะ​ต๋าย หมู่​เฮา​ก็​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน​ตลอด