Search form

2 โครินธ์ 7:4

4ข้าพเจ้า​มั่นใจ๋​กับ​ภูมิใจ๋​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน​ขนาด หมู่​ต้าน​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ก๋ำลัง​ใจ๋​อย่าง​เต๋มตี้ กับ​มี​ความ​จื้นจม​ยินดี​ได้​เถิง​แม้​ว่า​เฮา​จะ​มี​ความ​ตุ๊ก​ยาก​อย่าง​หนัก