Search form

2 โครินธ์ 7:7

7บ่ใจ้​ก้า​เรื่อง​ตี้​ทิตัส​มา​เต้าอั้น​ตี้​หื้อ​ก๋ำลัง​ใจ๋​เฮา แต่​ยัง​รวม​ตึง​เรื่อง​ตี้​ทิตัส​ได้ฮับ​ก๋ำลัง​ใจ๋​จาก​หมู่​ต้าน​ตวย เขา​บอก​เฮา​ว่า​หมู่​ต้าน​อาลัย​หา​ข้าพเจ้า​ตึง​เสียใจ๋​กับ​สิ่ง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ กับ​หมู่​ต้าน​เป๋น​ห่วง​ข้าพเจ้า เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​มี​ความ​จื้นจมยินดี​นัก​ขึ้น