Search form

2 โครินธ์ 8:1

เปาโล​สอน​เรื่อง​ก๋าน​แบ่งปั๋น​หื้อ​คน​อื่น

1ปี้น้อง​ตังหลาย เฮา​ใค่​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฮู้​เถิง​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​พระองค์​หื้อ​กับ​คริสตจักร​ต่างๆ ใน​แคว้น​มาซิโดเนีย