Search form

2 โครินธ์ 8:10

10ส่วน​เรื่อง​นี้ ข้าพเจ้า​ขอ​แนะนำ​เปื้อ​เป๋น​ประโยชน์​กับ​หมู่​ต้าน​ว่า ปี๋​แล้ว หมู่​ต้าน​บ่ใจ้​เป๋น​ก้า​คน​ตั้งเก๊า​เยียะ​เต้าอั้น แต่​ยัง​เป๋น​หมู่​เก๊า​ตี้​ใค่​เยียะ​ตวย