Search form

2 โครินธ์ 8:14

14คือ​ถ้า​ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​มี​เหลือ​อยู่​นัก​ก็​จะ​ได้​จ้วย​คน​ตี้​บ่มี เกิด​วัน​หน้า​วัน​ต๋า​หมู่​ต้าน​บ่มี แล้ว​หมู่​เขา​มี​นัก หมู่​เขา​ก็​จะ​ได้​จ้วย​หมู่​ต้าน​พ่อง จาอี้​ก็​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​มี​ความ​เต้า​กั๋น