Search form

2 โครินธ์ 8:15

15อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“​คน​ตี้​เก็บ​ไว้​นัก ก็​มี​บ่นัก​ล้ำ​ไป

ส่วน​คน​ตี้​เก็บ​ไว้​หน้อย ก็​บ่เถิง​กับ​ขาด​”