Search form

2 โครินธ์ 8:17

17เมื่อ​ข้าพเจ้า​ขอ​หื้อ​เขา​ไป​หา​หมู่​ต้าน เขา​บ่ได้ฮับ​ก้า​กำ​ปาก​เต้าอั้น แต่​ใค่​ไป​แต๊ๆ กับ​ตั้งใจ๋​ไว้​ว่า​จะ​ไป​จ้วย​อยู่​แล้ว