Search form

2 โครินธ์ 8:18

18เฮา​ส่ง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​คน​นึ่ง​เตียวตาง​ไป​กับ​ทิตัส​ตวย ผู้เจื้อ​คน​นั้น​เขา​เป๋น​คน​ตี้​คริสตจักร​กู้ๆ ตี้​นับถือ​ใน​เรื่อง​ก๋าน​บอก​ข่าวดี