Search form

2 โครินธ์ 8:19

19บ่ใจ้​เต้าอี้ คริสตจักร​หลายๆ ตี้ ก็​ได้​เลือก​กับ​แต่งตั้ง​หื้อ​เขา​เตียวตาง​ไป​กับ​เฮา ใน​ก๋าน​เอา​สตางค์​ไป​บริจาค​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม เซิ่ง​ก็​เป๋น​ก๋าน​ถวาย​เกียรติ​หื้อ​กับ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า กับ​หื้อ​หัน​ว่า​เฮา​กระตือรือร้น​ตี้​จะ​จ้วย