Search form

2 โครินธ์ 8:2

2ย้อน​ว่า ต๋อน​ตี้​หมู่​เขา​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊กยาก​อย่าง​หนัก​มา​ทดลองใจ๋​หมู่​เขา​นัก​ขนาด​นั้น หมู่​เขา​ก็​มี​ความ​จื้นจมยินดี​จ๋น​เต๋มล้น จ๋น​เถิง​ขนาด​แบ่งปั๋น​หื้อ​กับ​คน​อื่น​อย่าง​ใจ๋​กว้าง เถิงแม้​ว่า​หมู่​เขา​จะ​เป๋น​คน​ตุ๊กยาก​นัก​ขนาด