Search form

2 โครินธ์ 8:22

22เฮา​ส่ง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​แหม​คน​นึ่ง​ไป​กับ​หมู่​เขา​ตวย เขา​แสดง​หื้อ​เฮา​หัน​หลาย​เตื้อ​แล้ว​ว่า​เขา​ใค่​จ้วย​หลาย​อย่าง บ่าเดี่ยว​นี้​เขา​ซ้ำ​ใค่​จ้วย​นัก​ขึ้น ย้อน​เขา​มั่นใจ๋​ใน​หมู่​ต้าน​นัก