Search form

2 โครินธ์ 8:24

24ย้อน​จาอั้น แสดง​หื้อ​หมู่​เขา​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​ฮัก​หมู่​เขา เปื้อ​คริสตจักร​ตังหลาย​จะ​ได้​ฮู้​เถิง​ความ​ฮัก​ของ​หมู่​ต้าน กับ​ฮู้​ว่า​ตี้​เฮา​อู้​อวด​หมู่​ต้าน​ไว้​นั้น​ก็​เป๋น​แต๊