Search form

2 โครินธ์ 8:5

5กับ​หื้อ​นัก​เหลือ​ตี้​เฮา​กึ๊ด​ไว้​แหม คือ​หมู่​เขา​ได้​หื้อ​จีวิต​ของ​หมู่​เขา​แก่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ก่อน แล้ว​จึง​ได้​หื้อ​จีวิต​ของ​หมู่​เขา​กับ​เฮา​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า