Search form

2 โครินธ์ 8:8

8ข้าพเจ้า​บ่ได้​สั่ง​เน่อ แต่​ใค่​หื้อ​ต้าน​ฮู้​เถิง​ก๋าน​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ของ​คน​อื่นๆ แล้ว​จะ​ลอง​ผ่อ​ว่า​ความ​ฮัก​ของ​หมู่​ต้าน​นั้น​เป๋น​ความ​ฮัก​แต๊​ก่อ