Search form

2 โครินธ์ 9:10

10กับ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​หื้อ​เม็ด​พืช​กับ​คน​ตี้​หว่าน กับ​หื้อ​ของ​กิ๋น​กับ​คน​ตี้​กิ๋น ก็​จะ​หื้อ​เม็ด​พืช​แก่​หมู่​ต้าน กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​มัน​มี​นัก​ขึ้น แล้ว​จะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เก็บเกี่ยว​ผล​นัก​ขนาด​จาก​ความ​ใจ๋กว้าง​ของ​หมู่​ต้าน