Search form

2 โครินธ์ 9:11

11โดย​พระองค์​จะ​เยียะ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​มั่งคั่ง​ขึ้น​ใน​กู้​อย่าง เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​สามารถ​หื้อ​อย่าง​ใจ๋กว้าง​ได้​ตลอด กับ​จะ​เยียะ​หื้อ​หลายๆ คน​ได้​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า​ผ่าน​ตาง​เฮา