Search form

2 โครินธ์ 9:12

12ย้อน​ก๋าน​ฮับใจ๊​ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​นี้ บ่ใจ้​ก้า​จ้วย​คน​ของ​พระเจ้า​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ตี้​บ่มี​เต้าอั้น แต่​ยัง​ได้​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ขอบพระคุณ​พระเจ้า​บ่ย้าง​ปาก