Search form

2 โครินธ์ 9:2

2ย้อน​ว่า​ข้าพเจ้า​ฮู้​ว่า​หมู่​ต้าน​เต๋มใจ๋​ตี้​จะ​จ้วย​อยู่​แล้ว จึง​ได้​อู้​อวด​หมู่​ต้าน​หื้อ​กับ​หมู่​จาว​มาซิโดเนีย​ฟัง​ว่า หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ใน​แคว้น​อาคายา​ ได้​เกียม​ตี้​จะ​จ้วยเหลือ​มา​ตั้งแต่​ปี๋​ตี้​แล้ว กับ​ความ​กระตือรือร้น​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​จาว​มาซิโดเนีย​ใค่​อยาก​จ้วย​ตวย