Search form

2 โครินธ์ 9:3

3แต่​ตี้​ข้าพเจ้า​ส่ง​ปี้น้อง​หมู่​นี้​ไป​ก็​เปื้อ​ว่า ตี้​ข้าพเจ้า​อวด​เกี่ยวกับ​หมู่​ต้าน​นั้น​ก็​เป๋น​แต๊ กับ​เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​เกียม​ตั๋ว​หื้อ​พร้อม​อย่าง​ตี้​ข้าพเจ้า​บอก​ไว้​แล้ว