Search form

2 โครินธ์ 9:4

4บ่จาอั้น ถ้า​จาว​มาซิโดเนีย​บาง​คน​มา​กับ​ข้าพเจ้า แล้ว​หัน​ว่า​หมู่​ต้าน​ยัง​บ่พร้อม​เตื้อ บ่ต้อง​ว่า​เนาะ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ขาย​ขี้หน้า​มอก​ใด หมู่​เฮา​ก็​ขาย​ขี้หน้า​เหมือน​กั๋น​ตี้​ได้​มั่นใจ๋​ใน​หมู่​ต้าน​จาอี้